Ruby Rose är ett scenkonstkollektiv som verkar för att skapa mer feministisk scenkonst i alla dess former. Vi gör performance, cirkus, teater, variete, dans, regi, scenografi, kostym, musik, klubbar, nätverk och festivaler etc. Det ska inte finnas någon som äger ett förutbestämt tolkningsföreträde beträffande kön, ras, klass eller sexualitet, därför väljer vi att arbeta feministiskt. Ruby Rose arbetar nationellt och internationellt utan fast konstnärlig ledare. Visionärer bjuds in eller bjuder in sig själva.

Ruby Rose is a performing arts collective which aim is to create more feministic performing arts in all forms.  We do performance, circus, theatre, variety, stage design, costume, music, clubs, network and festivals.There should not be anyone who owns a predetermined prevail regarding gender, race, class or sexuality, thats why we  have decided to work feministic. Ruby Rose is both working nationally and internationally without one stationary artistic director. Artist and performers are invited or are inviting  themselves.

Send us and email and we will answer! info[a]rubyrose.se

Eat-it-1-jpeg1

Foto: Alex Hinchcliffe