ARISE AMAZON DGT

ARISE AMAZON DEN GRÖNA TEORIN

PROJEKTBESKRIVNING ARISE AMAZONS 2.0 

I Ruby Rose Productions sjunde scenproduktion Den Gröna Teorin – Arise Amazons 2.0 är det återigen duon Rebecca Tiger och Karin Victorin som står för konstnärlig idé och manus. Vår arbetsmetod är varieté där vi bjuder in artister till medskapande och gör vår publik till deltagare av verket. Målet är att skapa ett interaktivt scenkonstverk i naturen, där deltagarna upptäcker och utforskar hjärnans hemliga rum.

”Grå, min dyre vän är all teori, men livets gyllene träd är grönt” sa Goethe. Vi följer upp denna tråd i återkomsten av Arise Amazon 2.0. Är det så att vi människor som själva skapar motsättning mellan psyke och materia, mellan natur och teknologi, hjärta och förnuft, humanism och naturvetenskap? Denna klyfta löper som ett svidande sår genom människolivet. Denna klyfta är förödande för människans kreativitet, fantasi och vårt inre barn. I vårt verk kommer deltagarna med hjälp av 7 guider ta sig igenom hjärnans inre hemligaste rum, men även få möta sig själva och sin egen historia. I skogen byggs scenrummet upp med hjälp av befintlig scenografi i form av träd, berg, buskar, stubbar upp olika världar som deltagarna i sin egen takt får ta del utav. För att förstärka upplevelse så kommer vi arbeta tekniskt med ljus och ljud men inte så att det tar fokus från naturens egna scenrum. I världarna finns artister, musiker, skådespelare, hästar, robotar och skogens egna innevånare.

Målsättning Vi vill utveckla vår konstnärliga idé och flytta ut scenrummet i naturen för att: *Erbjuda fantasi, skapande och ge möten kvalitetstid *Låta väder, djur och natur finnas med i det kreativa arbetet *Kunna arbeta med alla sinnen för en maxad upplevelse *Öka medvetandet kring miljö och stadens naturområden men även naturområdena på landsbygden

*Komma bort från en repetitiv teaterform med regisserat manus och de förväntningar som finns inom etablerad kultur och det traditionella teaterrummet *Uppmuntra deltagarna att röra sig fritt i naturen, genom scenvärldarna i syftet att möta sig själv och sin egen historia *Få var och en att känna sig unik, värdefull men samtidigt kanske drabbas av insikten att man behöver göra väsentliga förändringar för att kunna leva i sin fulla potential *Skapa detta verk i Nackareservatet i Stockholm stad där vi bland annat ämnar samarbeta med Naturvårdsverket så vi får optimal kunskap om vad vi kan göra och inte göra i naturen.

Vår målsättning är att vi alla tillsammans ska väva ihop upplevelsen som en kollektiv handling där musik, berättelse och landskap förstärker varandra och skapar en plats av hopp kring natur, miljö och vår fortsatta existens.

Fördjupad beskrivning Vi vill nu vidareutveckla vårt scenkonstverk Arise Amazons! En femmetastisk varieté (Orionteatern 2017) genom att skapa ett ”sitespecific performance” som tar plats utomhus i ett naturområde till en början Nacka Reservatet I Stockholm Varför vill vi göra det? Och hur kopplar vi det till konstnärlig kvalitet? I föreställningen på Orionteatern, med epitetet ett ” teknofilosofiskt experiment” undersökte vi relationen människa/teknologi/natur genom en social robot som i rollen som protagonist drivs, dels av sin nyfikenhet att upptäcka människa och natur, dels av sin längtan efter kropp och förkroppsligande. Roboten guidas av ”Rösten från Naturen” (I föreställningen en sångartist från Sibirien) och av berättaren ”Unilog Lady” som kommunicerar direkt med naturen. Den bjuds in i en värld av amazoner i en hyllning till den kvinnliga kroppen. I Arise Amazons 2.0 tar vi steget fullt ut med intentionen att skapa ett Naturligt Laboratorium där även publiken/deltagarna som protagonister får kliva in i en värld som fantasifullt är uppbyggt som ”hjärnan” med inspiration från boken Den Gröna Teorin av läkaren och författaren Matti Bergström (1993). I arbetsprocessen för denna projektbeskrivning fanns boken att låna, endast i ett exemplar på Stockholms alla bibliotek. Den tog lång tid att hitta och låg bortglömd och dammig på en hylla. Den hade inte varit utlånad på 2 år. Vi ser att hjärnfysiologen Mattis sagolika och spännande berättelse om hjärnans oändliga kapacitet, som vi människor uppmuntras upptäcka, är högst aktuell i vår samtid. När vikten och de mediala samtalen fokuserar alltmer på polarisering och dystopi, med hot om teknologins övertag och digitalisering, skänker Matti läsaren tilltro till en alternativ tillvaro genom Den Gröna Teorin. Matti strukturerar resan in i hjärnan genom ett Drama i Sju Akter. En inramning som vi använder oss av i den scenhändelse som nu är under utveckling. Den Gröna Teorin- Arise Amazons 2.0 är en kommentar till ett maniskt samhälle, där hjärnvågorna accelererar i kapp med användningen av sociala medier vilket förför oss allt längre bort från oss själva och varandra. Ett samtidsfenomen som skapar ångest, ensamhet och ökning av psykisk ohälsa. När vi går ut i naturen blir vi friska. Men hur kommer det sig att när vi mår dåligt så ”spärras” vi in och erbjuds kemiska lösningar på våra problem? I naturen skapar vi i samklang med det platsspecifika området i skogen, ett scenrum som består av flera segment eller vad vi kallar världar som representerar hjärnans olika delar utifrån dramat i 7 akter. Vår konstnärliga vision är att tillsammans med artister, konstnärer och kreatörer bygga denna värld som organiskt får växa fram. Likt den första versionen på Orionteatern vill vi också jobba vidare kring konceptet med varieté, där vi samarbetar med artister och skapar en hybrid av teater, cirkus, dans opera och konstperformance.

Målgrupper och publik räckvidd Arise Amazons hade fullt hus samtliga föreställningar på Orionteatern och det gick inte att få tag i fler biljetter. Vi kunde heller inte förlänga spelperioden. Vi fick mail och samtal om att ”ni måste göra detta igen”. Den längtan efter en mötesplats där kropp, själ, sinne och skratt får mötas tar vi på fullaste allvar och därför vill vi denna gång kunna ta emot fler människor som kan få ta del.

Eftersom vi kommer vara i naturen hoppas vi att tröskeln för att ta sig till en teater/dans lokal inte är lika hög. I Sverige är i princip alla naturområden fria att uppleva året om och relativt lättillgängliga för att vara en storstad. Vi hoppas kunna nå ny public genom att verka på en plats som dagligen eller veckovis nyttjas genom friskvårdsaktiviteter, såsom promenad eller löpträning, av föräldralediga, av pensionärer och skolklasser. Genom att tillfälligt ”använda deras lokala plats” tänker vi att intresset och nyfikenheten kommer väckas. Vi har valt att inte ha en specifik målgrupp men verket är en sk ”long duration piece” så det är inte optimalt att ta med små barn och vi skulle vilja sätta en under åldersgräns på 13 år. Då vi valt att vara i Nacka Reservatet är räckvidden väldigt bred från början med ingångar från både Björkhagen, Kärrtorp och Bagarmossen, Lilla Sickla, Hammarby Sjöstad men även med ingångar från den del som ligger inom Nacka Kommun. Den gröna teorin är ett Naturligt Laboratorium där även om vi utforskar begreppen natur och teknologi kommer behöva sätta tydliga gränser gentemot den moderna sociala teknologin och noga överväga vilka delar som det här verket ska ta del av. Att marknadsföra ett event på Facebook eller Instagram är inte vad det var. Då det för fem år sedan var ett viktigt hjälpmedel för mindre kulturutövare äts de små avsändarna idag upp av det stora flödet genom FB algoritmer samt deras oetiska beteende gentemot sina användare. Vår föreställning handlar delvis om det, hur den rationella hjärnan breder ut sig och i slutändan finns bara information online som ständigt uppdateras. Vi vill börja i andra änden och fråga oss själva hur vi kan marknadsföra på andra alternativa sätt utan att både pengar, tid och resurser slukas? Precis som i Arise Amazon kommer det involvera många medverkande, både amatörer och professionella som kommer med ett stort nätverk. Karin och Rebeccas nätverk sträcker sig över många fält och till många länder. Vi kommer även att arbeta med ambassadörer för att förankra programmet och där kommer vi bredda oss. På Ruby Rose föreställningar har publiken en väldigt stor diversitet.

Deltagande 

Verket är en kommentar till den värld vi lever i, där den digitala världen och online -livet sker och uppslukar alltmer av vår tid och vårt medvetande. Det påverkar våra fysiska möten och leder till bristen på närhet och förståelse över våra olikheter. Varför har hopp blivit ett så omodernt ord? Efter att den ironiska generationen känns passé växer ett behov av ärlighet och sårbarhet. En plats utan hopp är en grå massa av icke-plats.

Utmaningen är att presentera en mötesplats som tillför hopp och genererar förändringspotential. Utöver det vill vi utveckla nya arbetsmetoder och jobba vidare med temat människa/teknik/natur på nya naturliga och icke-naturliga platser. Natur och Miljöförvaltningen i Stockholms stad har identifierat områden med en kombination av god ljudkvalitet och gröna upplevelsevärden inom elva av stadens befintliga och blivande natur- och kulturreservat. Vi ser att dessa områden, tillgängliga genom stigar, kan erbjuda stadsborna en frånkoppling från teknik och återkoppling till kropp och natur. Det finns inget tolkningsföreträde så länge man är varsam om naturen och återställer platsen till sin ursprungliga skönhet. Varje deltagare får möjlighet att vandra i sin egen takt med en karta över världarna.

Hela tiden baseras upplevelsen på de individuella beslut som deltagaren tar, allt från höger och vänster till att stanna upp och vara kvar på en plats eller hastigt lämna. Vid ingången så ombeds samtliga att lämna i från sig sina mobiltelefoner och ev kameror för en mer direkt upplevelse. Vi ser att så många som möjligt kan delta. Vi vill att spridning av detta verk sker genom delaktigheten, att deltagarna sprider ordet vidare, mun till mun.

Publikens delaktighet påverkar i sin tur således verket i sin helhet och sin utformning. För deltagare med rörelsehinder kommer vi se till att det finns tillgänglighet till en större del av

3

verket. Då vi jobbat med flera entréer kommer minst en vara anpassad. I detta verk berikar vi alla fem sinnen samt det förenande sjätte sinnet. Har man något sinne nedsatt kan man enkelt ta del via övriga sinnen.

Jämställdhet och flerkulturellt perspektiv: Vårt övergripande mål med denna produktion och en viktig del av det konstnärliga konceptet är att ifrågasätta och utmana teoriernas gråa grepp om oss. Där ingår även teoretiska begrepp som till exempel jämställdhet. Matti Bergström menar bekymmersamt att samhället går i en allt gråare ton därför att vetenskapen, teorin och teknologin prioriteras över hjärta, intuition och konsten. Det är splittringen mellan dessa, höger och vänster hjärnhalva, som i längden kan bli förödande. Idag talas och diskuteras det mycket om de intelligenta maskinerna och teknologins framfart och vad det kommer att leda till. Den artificiella intelligensen skapas som en spegelbild av vad vi prioriterar hos oss som människor. Där blir koncept som intelligens, genus och jämställdhet ytterst viktiga frågor. Tekniken utvecklas i huvudsak med matematik och teori, hur skulle detta kunna förändras om konsten bjöds in mer? Idag är endast 1-2% av dem som utvecklar AI kvinnor. För att ens kunna samtala om jämställdhet måste vi vidta åtgärder så att alla har förståelse för de olika förutsättningar varje människa har. Bara för att två personer har samma kön betyder inte det att de har liknande upplevelser och samma förutsättningar. Det krävs mer än att fastställa kön, ursprung, klass, ekonomi och sexualitet för att ens komma nära att kunna samtala om jämställdhet måste vi vidta åtgärder så att alla har förståelse för de olika förutsättningar varje människa har. Vi vill arbeta med att aktivt skala av de lager av förväntningar som finns hos oss, på oss, som konstnärer och som kvinnor. Att skaka av den trosbildning en kan ha om en själv, den som begränsar en och håller en tillbaka. Då måste man arbeta med mellanhjärnans förmåga till djupare förståelse, empati och intuition, då räcker det inte med att göra en detaljerad krisplan för hur en ska agera i olika situationer. Det här är mänskligt och är inte unikt för ett speciellt kön eller kultur utan vi har det alla inom oss. Vår tanke inför framtiden är att vi ska kunna samarbeta med institutioner, skolor samt företag och guida dem i hur man kan bygga upp strukturer för att verka genom den gröna teorin, i och med naturen med minsta möjliga påverkan av naturen dess arter och biotoper. Experimentet med att upptäcka den ”fullständiga hjärnan” fungerar som en process för att finna nya förhållningssätt och metoder.

Om Ruby Rose Ruby Rose Productions Vi grundades 2007 och är en plattform och nätverk för feministisk scenkonst. Det ska inte finnas någon som äger ett förutbestämt tolkningsföreträde beträffande kön, ras, klass eller sexualitet, därför väljer vi att arbeta feministiskt. Ruby Rose arbetar nationellt och internationellt utan fast konstnärlig ledare. Visionärer bjuds in eller bjuder in sig själva. Under åren har vi hunnit med sex hela föreställningar Tales of Ruby Rose – (2007) The Big Ass BBQ/2008) Eat it! (2012), Begränsat Utrymme (2014) Mats och Frasse a ladies night (2015) och nu senast Arise Amazon (2017).

Samtliga föreställningar har behandlat och fördjupat sig i ämnen så som sexualitet, kropp, kroppshets, förbud, tabu, teknologi alltid med en politisk, feministisk analys och en stor portion humor blandat med oreaktionära uttryck. Ruby Rose jobbar med en transparens gällande strukturella system och har sedan starten försökt laborera och hitta nya feministiska metoder för att arbeta I konstnärliga processer, med ledarskap och medskapande. Ruby Rose har under åren arbetat I konstnärlig ledning med Py Huss-Wallin, Ester Uddén, Karin Victorin, John -Paul Zaccarini, Rebecca Tiger, Nandi Vileika, Angela Wand och Agnes Rosenberg. I produktionerna har över 50 olika artister medverkat genom åren. Antal produktioner och medverkande kan man tycka inte är i överlägset antal men viktigt att ha i beaktande att all verksamhet sker utan verksamhetsbidrag och fast scen. På hemsidan http://www.rubyrose.se så finns ett stort pressarkiv för tidigare föreställningar samt filmat och fotograferat material.

 

 

%d bloggare gillar detta: